بایگانی برچسب: خدمات عمومی

درمان ریشه (عصب کشی)

دندان درد - کلینیک دندانپزشکی صدف فردیس ارائه دهنده خدمات تخصصی و عمومی دندانپزشکی

عصب کِشی یا عصب کُشی؟! هیچ کدام. چون هر دو به یک اندازه غلط و بی معنا هستند. پس چه بگوییم؟ بگوییم درمان ریشه (Root Canal Therapy) یا اندو (Endo). به متخصص مربوط هم “اندودونتیست (Endodontist)” می­گویند. خب حالا همه این­ها یعنی چی؟