بیمه‌های طرف قرارداد

بیمه نیروهای مسلح - طرف قرارداد با درمانگاه دندانپزشکی صدف فردیس
بیمه تجارت نو طرف قرارداد با درمانگاه دندانپزشکی صدف فردیس
بیمه دانا طرف قرارداد با درمانگاه دندانپزشکی صدف فردیس
بیمه سرمد طرف قرارداد با درمانگاه دندانپزشکی صدف فردیس
بیمه کمک‌رسان ایران sos طرف قرارداد با درمانگاه دندانپزشکی صدف فردیس
بیمه میهن طرف قرارداد با درمانگاه دندانپزشکی صدف فردیس
بیمه پارسیان طرف قرارداد با درمانگاه دندانپزشکی صدف فردیس
بیمه سامان طرف قرارداد با درمانگاه دندانپزشکی صدف فردیس

 

مراحل و شرایط پذیرش مراجعین محترم دارای بیمه تکمیلی

 

مراجعه به درمانگاه - فرایند پذیرش بیمه درمانگاه دندانپزشکی صدف

قدم اول

مراجعه به کلینیک و تشکیل پرونده

 

در صورتی که دارای پرونده می‌باشید نیازی به تشکیل دوباره پرونده نیست. سپس، دریافت نسخه جهت عکس رادیولوژی کامل فک و صورت.

گرفتن عکس تمام فک - فرایند پذیرش بیمه ای درمانگاه دندانپزشکی صدف

قدم دوم

مراجعه به رادیولوژی

پس از دریافت نسخه مربوط به گرفتن عکس تمام فک یا پانورکس از پذیرش کلینیک به یکی از مراکز رادیولوژی مراجعه کرده و پس از دریافت عکس رادیوگرافی، مجدد به کلینیک مراجعه می‌فرمایید.

معاینه و طرح درمان - فرایند پذیرش بیمه ای درمانگاه دندانپزشکی صدف

قدم سوم

معاینه دهان و دندان

 

با دردست داشتن عکس پانورکس (تمام فک) برای معاینه کامل دهان و دندان توسط دندانپزشکان مجرب کلینیک دندانپزشکی صدف آماده می‌شوید.

شروع درمان - فرایند پذیرش بیمه درمانگاه دندانپزشکی صدف

قدم چهارم

شروع درمان

پس از معاینه کامل دهان و دندان، جهت شروع درمان براساس طرح درمان ارائه شده توسط دندانپزشکتان، زمان ملاقات مناسب توسط دستیار مربوطه و یا پذیرش به شما داده می‌شود.

شرایط اختصاصی پذیرش مراجعین محترم دارای بیمه تکمیلی

  • همراه داشتن دفترچه در تمامی مراحل پذیرش و درمان الزامی می باشد.
  • درمان ارتودنسی و ایمپلنت شامل تعهدات دفترچه بیمه نمی باشد و صرفا کمک هزینه از طرف سازمان تعلق خواهد گرفت.
  • خارج کردن دندان به صورت جراحی، قبل از درمان نیاز به تاییدیه پزشک معتمد سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح دارد.
  • همراه داشتن کپی کارت ملی و کپی صفحه اول دفترچه بیمه شده اصلی در زمان پذیرش
  • خدمات ارتودنسی، ایمپلنت و پروتزهای متحرک (شامل دست دندان و غیره) در صورت مندرج بودن در قرارداد، قبل از درمان نیازمند گرفتن تاییدیه از پزشک معتمد بیمه دانا می‌باشد.
  • خدمات ارتودنسی، ایمپلنت و پروتزهای متحرک (شامل دست دندان و غیره) در صورت مندرج بودن در قرارداد، قبل از درمان نیازمند گرفتن تاییدیه از پزشک معتمد سازمان بیمه گر مربوط می‌باشد.

در اکثر موارد برای تکمیل پرونده شما جهت ارسال به شرکت بیمه (براساس دستورالعمل ابلاغی)، پس از پایان درمان از شما خواسته می‌شود که مجدد عکس رادیولوژی تمام فک بگیرید. خواهشمند است در چنین مواردی با پرسنل درمانگاه همکاری نمایید.